05 – Rules | Nomado Boutique Hotel
Effective Date: January 15, 2019

Rules

Nomado Boutique Hotel Policy to follow
“Номадо” Бүүтик Зочид Буудалд Байрлахад Дагаж Мөрдөх Журам

Booking Policies / Захиалга өгөх журмууд

CHILDREN / ХҮҮХЭД
The Hotel allows a child up to 6 years of age to stay for free using existing bedding. Baby cribs are complementary upon request and subject to availability. Individuals above the age of 12 are considered as adults by the Hotel.
Зочид Буудал 6 хүртэлх насны хүүхдийг буудалд байрлаж, ор ашиглахыг нэмэлт төлбөргүй зөвшөөрнө. Хэрвээ нярай хүүхдийн ор шаардлагатай тохиолдолд бидэнд урьдчилан хүсэлт илгээх шаардлагатай. Мөн 12 наснаас дээш насны хүүхдийг бид том хүнээр тооцож боддог.
EXTRA BEDDING / НЭМЭЛТ ОР
Extra bed is strictly not allowed. / Өрөөнд нэмэлтээр ор тавихыг хориглоно.
REQUEST / ХҮСЭЛТ
All requests entered into the ‘Requests’ box on the Hotel website booking engine are subject to availability and the Hotel bears no responsibility should it be unable to fulfill certain requests.
Зочид буудлын бүртгэлийн системд орж ирсэн бүх тусгай хүсэлтүүдийг биелүүлэх шаардлагагүй. Хэрвээ биелүүлэх боломжгүй хүсэлт орж ирвэл хэн нэгэн хариуцлага хүлээхгүй.
ROOM OCCUPANCY / ӨРӨӨ ДҮҮРГЭЛТ
The total number of occupants in a room, including children, shall not exceed the maximum number of occupants permitted for the respective room types.
Өрөөнд байрлах хүний тоо хүүхдийн тоог багтаагаад тухайн төрлийн өрөөнд заасан хүний тооноос хэтрэхгүй байх ёстой.
Premium Room with King-Size Bed Room : Up to 3 persons
Mini-Suite with Queen-Size Bed Room : Up to 2 persons ( + 1 Child)
Mini-Suite with Twin Bed Room : Up to 2 persons ( + 1 Child)
If you have any questions or clarifications regarding the Hotel’s Maximum Occupancy Policy, our staff will be happy to explain in detail. Please also note that the Hotel reserves the right to refuse entry to any additional guests exceeding the maximum occupancy allowed for that room type.
Хэрэв танд зочид буудлын өрөөнд буух зочдын тоон хэмжээтэй холбоотой асуулт, тодруулга байгаа бол манай ажилтнууд дэлгэрэнгүй тайлбарлахдаа баяртай байх болно. Зочид буудал нь тухайн өрөөнд зөвшөөрөгдсөн хамгийн их зочдын хэмжээнээс хэтэрсэн зочдод үйлчилэхээс татгалзах эрхтэй гэдгийг анхаарна уу.
Check-in / Check out Policies / Буудаллах / Буудлаас гарах журмууд

AGE REQUIREMENT / Насанд хүрсэн байх

Guests must be 21 years or older with photo identification to check-in. Guests under the age of 18 must be accompanied by an adult. The Hotel reserves the right to check photo identification.
Зочин 21-аас дээш настай байх бөгөөд зураг авахуулж, пасстор бичиг баримтаараа баталгаажуулна. 18 нас хүрээгүй зочин насанд хүрэгчидтэй хамт байх ёстой. Зочид буудлын угтах ажилтан зочноос зургаа авахуулахыг шаардах эрхтэй.
CHECK-IN / CHECK-OUT / Буудаллах / Буудлаас гарах

Unless otherwise stated in the specific rate plan terms & conditions, check-in time is after 2 p.m. and check-out time is 12 p.m. For early arrival before 2 p.m., it is recommended to pre-book the room one day in advance with a full day charge. The Hotel may accommodate late check-out after 12 p.m. for an additional fee; subject to room availability.
Урьдчилж тодорхой захиалга өгөөгүй ердийн үед өдрийн 2:00 цагаас хойш өрөөнд бууж маргаашын өдрийн 12:00 цагт гарна. Өдрийн 2:00 цагаас өмнө эртлэн буухын тулд өрөөнд бүтэн өдрийн төлбөрийг урьдчилан өгнө үү. Зочид буудалд 12:00 цагаас хойш гарсан тохиолдолд. нэмэлт хураамж төлнө. Хэрвээ өрөө захиалгатай бол зочид буудлын ажилчид өрөөг суллахыг шаардах эрхтэй.

General Policies / Ерөнхий журмууд

DAMAGE OF HOTEL PROPERTY / ЗОЧИД БУУДЛЫН ӨМЧИНД ГЭМТЭЛ УЧРУУЛАХ

The Hotel reserves the right to charge guests the cost of rectifying damage or soiling, caused by accidental, deliberate, negligent or reckless act of the guest to the Hotel’s property or structure. Every room has a Property Assessment List, please check carefully.
Зочид буудлын өмч, барилга байгууламжид гэнэтийн, санаатай, болгоомжгүй үйлдэл гаргаснаас үүдэн гарсан гэмтэл, эвдрэлийг арилгах зардлыг зочидоос нэхэмжлэн авах эрхтэй. Иймд өрөөнд байх Эд Хөрөнгөний Үнэлгээний Жагсаалттай анхааралтай танилцан уу.

It’s forbidden to hair coloring in the room. It might lead to damage the room property or structure.
Өрөөнд үс будахыг хориглох бөгөөд энэ нь зочид буудлын өмчийг сүйтгэх магадлалтай.

SAFETY DEPOSIT BOX / Хадгаламжийн хайрцаг

Guests are encouraged to keep their valuables in the Safe Deposit Box provided at the Front Desk. The Hotel shall not be liable for the loss of money or other personal valuables during your stay.
Зочид буудлын FRONT DESK эсвэл ОФФИС дээр байрлуулсан аюулгүй хадгаламжийн хайрцагт өөрийн үнэт зүйлсийг хадгалуулж байхыг зөвлөж байна. Зочид буудал нь таны оршин сууж байх хугацаанд бэлэн мөнгө болон бусад үнэт зүйлсийг алдах хариуцлагыг хүлээхгүй.

PETS / Тэжээвэр амьтад

Pets are not allowed in our hotel. / Тэжээвэр амьтадыг буудалд оруулахыг хориглоно.
PROHIBITED ITEMS / Хориотой эд зүйлс

The following items are not permitted in the Hotel premises: / Зочид буудалд дараах эд зүйлсийг авч орохыг хориглоно :
Animals of any kind, except guide dogs / Бүх төрлийн амьтад, хөтөч нохойноос бусад
Flammable, explosive or otherwise hazardous materials / Шатамхай, тэсэрч дэлбэрэх болон бусад аюултай материал
Objects emitting a foul odour / Бохир үнэртэй материал
Unregistered firearms or other weapons / Бүртгэгдээгүй галт зэвсэг буюу бусад зэвсэг
Objects of an unusually large size or in unusually large quantities / Үлэмж том хэмжээтэй овьект эсвэл маш их тооны овьект
Articles related to use in gambling, prostitution, and smuggling or other illicit acts / Мөрийтэй тоглоом, биеэ үнэлэх, хууль бусаар хил давуулах болон бусад хууль бус үйлдэлтэй холбоотой үйлдэлүүдийг.
Illegal drugs or other articles, the possession of which is prohibited by the laws of Mongolia / Хууль бус мансууруулах бодис болон бусад зүйл, Монгол улсын хууль зөрчсөн.
The Hotel reserves the right to refuse entry to any guest found to be in possession of prohibited items. Guests shall be solely liable and responsible for all loss financial or otherwise, and damage that may be caused by such items.
Зочид буудалд дээр заасан хориотой эд зүйлсийг авч орохыг хориглох бүрэн эрхтэй. Эдгээр зүйлсээс болж үүсч болох хохирлыг зочин нь дангаараа санхүүгийн хувьд болон бусад бүх алдагдалд хариуцлага хүлээлгэх үүрэгтэй.

VISITORS / ЗОЧИД

In the interest of your well-being and security, all visitors are required to register at the Front Desk and are requested to leave guest rooms by 11.00 a.m.
Таны тав тухтай орчин, аюулгүй байдлыг хангах үүднээс бүх зочид FRONT DESK дээр бүртгүүлэх шаардлагатай бөгөөд 11.00 цагт өрөөг орхиж гарахыг хүсэж байна.

Health & Well-being Policies / Зохистой үйлчлүүлэх журмууд

EXCESSIVE NOISE AND PARTIES / ЧАНГА ЧИМЭЭ ШУУГИАН ГАРГАХ БОЛОН ХЭТЭРСЭН ШОУ АРГА ХЭМЖЭЭ

T​o ensure all guests enjoy the comfort and safety of the facilities we offer, the Hotel upholds a strict zero-tolerance policy towards the commotion, excessive noise, and parties. Any person found to be on our premises creating excessive noise, having a party, exceeding the numbers of permitted guests or otherwise causing a disturbance will be requested to leave the hotel without refund.
Бүх зочдын тав тухтай, аюулгүй амрах нөхцөл байдлыг бүрдүүлэхийн тулд хэт дуу чанга чимээтэй, хэтэрсэн шоу цэнгээн хийж буй өрөөний хамт олноос нам гүм байдлыг шаардах эрхтэй. Буудалд байгаа хүн хэт их чимээ шуугиан үүсгэж, үдэшлэг хийж, зөвшөөрөгдсөн зочдын тооноос хэтэрсэн хүн урьж авчирсан хэргээс үүдэн гарсан хохирлыг зочид буудлаас буцаан олгохыг шаардах болно.

INAPPROPRIATE BEHAVIOR / ЗОХИСГҮЙ БИЕ АВЧ ЯВАХ

Should any action by a guest, may it be towards our staff or otherwise, be deemed inappropriate by the Hotel, or if any inappropriate behaviour is brought to attention, the Hotel reserves the right, after the allegations have been investigated, to take action against the guest which may result in, but not limited to, being asked to leave without a refund for any services incurred.
Зочид буудалд амрагч нь зочид буудлын амрагч, ажилчид, эсвэл зочид буудалруу чиглэсэн ямар нэгэн тохирмжгүй зан характер гаргасан тохиолдолд, бид маш нарийн шалгаж үзэх бөгөөд тохиромжгүй зан характер гаргасан нь батлагдсан тохиолдолд төлбөрийг буцаан олголгүйгээр зочныг буудлыг орхихыг шаардах эрхтэй.
Зочид буудлын өрөөнд хашгирах, хэрэлдэх, дуулах, зодолдох, агсамнах, хэт чанга ярихыг хориглоно. Орой 23.00 цагаас хойш телевиз, хөгжмийн дууг багасгаж, засвар, үйлчилгээ хийх зэрэг чанга дуу чимээ гаргахгүй.
SMOKING / ТАМХИ ТАТАХ

The Hotel has both smoking and non-smoking rooms. ​Smoking is only permitted in designated areas of the Hotel as well as smoking rooms. There will be an S$50 fee for thorough cleaning services charged to any non-smoking room that has been smoked in to restore it back to its original condition.
Номадо Бүүтик зочид буудал нь тамхи татдаг болон татдаггүй өрөөтэй. Тамхи татахыг тамхины өрөө болон тамхи татдаг өрөөнд л зөвшөөрөх бөгөөд буудлын бусад хэсгүүдэд хатуу хориглоно. Тамхи татдаггүй хэсэгт татсан тохиолдолд 50$ торгууль төлнө. Тамхи татдаг өрөөнд тамхийг зохистой бага хэмжээгээр хэрэглэхийг шаардах бөгөөд хэтэрүүлж хэрэглэснээс өрөөг заваартуулсан тохиолдолд 50$ торуул төлнө.
Тамхи татсаны торгууль нь тамхины үнэрээр орчинг бохирдуулсны улмаас зочид буудал орлого алдсан, нэмэлт цэвэрлэгээ үйлчилгээ хийсний төлбөрт тооцогдоно.

Payment / Cancellation Policies / Төлбөр төлөх /Захиалага цуцлах журмууд

CASH / Бэлэн төлбөр тооцоо

For cash, we only accept the Mongolian currency (MNT) and must pay to the receptionist at the front desk. If you need to exchange foreign currency, the exchange rate will be the Mongol Bank’s value rate of that day.

Бэлнээр төлөх тохиолдолд зөвхөн төгрөгөөр угтах хэсэгт төлнө. Гадаад валютын ханшийг тухайн өдрийн монгол банкны ханшаар тооцно.

DIRECT DEBIT / Дансаар төлөх

For direct debit, please check the information below. / Дансаар төлөх тохиолдолд хүлээн авагчийн хаягаар төлнө.

Bank name / Банк : XACBANK
Bank account / Данс : 5003008448
Name / Нэр : Batbayar

CREDIT CARDS / Кредит картаар төлөх

We accept Visa, Мaster, Union Pay, Amex, JCB. / Кредит картаар төлөх тохиолдолд зөвхөн Visa, Мaster, Union Pay, Amex, JCB гэсэн картуудаар төлөх боломжтой.

ONLINE BOOKING / Онлайн захиалга

For online payment, down payment will be paid according to online site’s payment rule, and the remainder will be paid at the hotel. After that, we consider the room payment is completed and give a key to the guest.

Онлайн захиалга хийсэн тохиолдолд тухайн сайтын дүрмээр урьдчилгаа төлбөр тооцоо хийгдэх бөгөөд үлдэгдэл төлбөрийг зочин угтагчид бүрэн төлсний дараа өрөөний түлхүүрээ авна.

If guests wish to extend their stay please approach to a front desk and extend your card activation after arranging the payment.

Олон хоногоор байрлах нөхцөлд хоног сунгах тутамдаа өрөөний төлбөрөө урьдчилан төлж, өрөөний түлхүүрийн ажиллах хугацааг сунгуулна. Сонгосон өрөөний нэг хоногийн үнийн дүнтэй тэнцэх барьцааг зочин угтагчид байршуулна.

The guest can pay mini bar, laundry, and additional service costs when check out time.

Мини баар, угаалга зэрэг нэмэлт үйлчилгээний төлбөрийг баримтын дагуу өрөөгөө хүлээлгэн өгөхдөө төлж, тооцоог дуусгана.

5.5. CANCELLATION / Захиалага цуцлах

Free cancellation up to 24 hours before arrivals. (EXCEPT 3 rooms and more). If group reservations 3 rooms and more, free cancelation up to 14 days before arrivals.
Cancellation within 24 hours prior to the day of arrival will be penalized with a penalty of 1st night+taxes.
In case of no show, 100% of the reservation will be charged.

Буудаллах хугацаанаасаа 24 цагаас (3 буюу түүнээс дээш өрөөг 7 хоногийн) өмнө захиалгаа цуцалсан тохиолдолд урьдчилгаа төлбөрийг буцаан олгох бөгөөд хэрвээ оройтож цуцлах эсвэл ямар нэг байдлаар холбогдоогүй тохиолдолд эхний өдрийн өрөөний үнийг авах болно.

Link : https://www.yorkhotel.com.sg/hotel-policy.html
http://www.paradiseboutiquehotel.com/hotel-policy.htm